Dein Glaube hat dich gerettet

„Dein Glaube hat dich gerettet“- Einkehrtag der Kroaten

Am Freitag, dem 16. 03. 2013, fand der Einkehr Tag der Kroaten in unserer Pfarre statt. Pater Mijo Niki?, ein Jesuit aus Zagreb, leitete diesen Einkehrtag unter der musikalischen Begleitung von Nikolina Pinko, Opernsängerin, die bereits schon im Dezember 2012 bei uns ein Konzert gespielt hatte.

P. Niki? sprach von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die uns zugutekommt, wenn wir seine Nähe suchen und seine Gebote halten. Er versuchte auf die tiefsten Fragen unseres Lebens zu antworten.

Was oder wer ist für dich das Wichtigste im Leben? Besitz, Reichtum, DU, Gott…? Wer ist für dich Gott/Jesus Christus? Kann dich Glaube retten und wie? Glaube hat Macht bei Ohnmacht.

Das wichtigste im Leben bist DU. Denke daran, Jesus Christus ist nicht gekommen um irgendjemand zu retten, sondern um Dich zu retten. Du bist Gott wichtig! Und deswegen ist es wichtig sich selbst zu lieben, zu kennen und wenn es notwendig ist, sich zu ändern. Wie kannst du von den anderen verlangen, dich zu lieben, wenn du dich selbst nicht liebst?

Einen tief greifenden Einschnitt in ihr Leben durften manche Menschen erfahren. Es kamen ca. 200 Personen und sie waren sehr begeistert. Jeder konnte für sich etwas finden und für sich etwas auf den Weg mitnehmen.

Die Höhepunkte des Einkehrtages waren die Eucharistische Anbetung und die Hl. Messe mit dem Gebet für Heilung.

Der Einkehrtag endete mit einem meditativen Kurzkonzert mit Nikolina Pinko.

Es war für alle ein großes Geschenk und wir danken P. Niki?, dass er zu uns gekommen ist und wir durch ihn von der Gnade Gottes erfahren durften.

 

„Tvoja vjera te spasila“-Duhovna obnova za Hrvate

U petak 16.03.2013 u našoj župi održana je duhovna obnova za Hrvate. Pater Mijo Niki?, isusovac iz Zagreba, predvodio je ovu duhovnu obnovu, uz glazbenu pratnju gospo?ice Nikoline Pinko, operne pjeva?ice, koja je u prosincu 2012 ve? imala jedan konzert kod nas.

P. Niki? je pri?ao o ljubavi i milosr?u Božjem, koja nam je od koristi, kada tražimo njegovu blizinu i njegove zapovijedi držimo. Pokušao nam je dati odgovore na neka duboka pitanja našega života.

Što ili tko je za tebe najbitniji u životu? Posjed, bogatstvo, TI sam, Bog…? Tko je za tebe Bog/Isus Krist? Može li te vjera spasiti i kako? Vjera kao mo? u nemo?i.

Najbitnije u životu si TI. Isus Krist nije došao bilo koga spasiti, nego upravo tebe i cijeli svijet, misli na to. Ti si Bogu bitan! I zbog toga je bitno upoznati, prihvatiti, ljubiti i ako je potrebno promijeniti samog sebe. Kako možeš od drugih o?ekivati da tebe vole, ako ti sam sebe ne voliš? Sposobnost i spremnost voljeti Boga, druge i sebe, glavni je kriterij dobrog duševnog zdravlja.

Na duhovnoj obnovi je bilo oko 200 osoba. Svi su bili zadovoljni i oduševljeni. Svatko je mogao prona?i nešto za sebe i to ponijet sa sobom za svoj životni put.

Vrhunac duhovne obnove bili su euharistijsko klanjanje i sv. Misa s molitvom za ozdravljenje.

Duhovna obnova je završila jednim kratkim meditativnim konzertom s Nikolinom Pinko.

Za sve nas ovaj je dan bio jedan veliki dar i mi zahvaljujemo P. Niki?u, da je došao kod nas i što smo kroz njega doživjeli milost Božju.

Niko Tomic

Kaplan